تمرینات بندسازی راک – Dwayne Johnson – سوپر استار

5 سال پیش
تمرینات بندسازی راک

تمرینات راک

تمرینات بندسازی راک

دواین داگلاس جانسون
متولد ۲ مهٔ ۱۹۷۲
۱٫۹۶ قد
۱۱۸ کیلوگرم وزن

 

همچنین بخوانید، بیوگرافی مستربین – روآن اتکینسون سلطان کمدین
منبع: جفت هیچ

0
نویسنده مطلب AmiR
دانشجوی رشته کامپیوتر - نرم افزار

دیدگاه شما

بدون دیدگاه