اخبار سینما و تلویزیون

در این قسمت، اخبار سینما و تلویزیون و فیلم های روز دنیا نقد و بررسی می شود. سینما به عنوان یک رسانه در سال 1895 توسط برادران لومیر تحت عنوان سینماتوگراف به وجود آمد. امروزه سینما در لوگیشن های مختلف همراه با نمادی از بی کرانگی بسط می یابد.

به طور کلی نقد یک فیلم به دو دسته تقسیم می شود: یا این که این کار توسط یک نقاد و متخصص نقد می شود یا چیزی که ما در روزنامه ها و مجلات می بینیم.

0 مطلب موجود میباشد