صرف فعل در زبان آلمانی همراه با مثال ها و نکات + ویدئو

3 هفته پیش
صرف فعل در زبان آلمانی

همانطور که می دانید یکی از مهم ترین کلمات در هر زبانی افعال هستند. به طور کلی فعل یعنی فعالیت و کارها مثل خوردن، خوابیدن، صحبت کردن و … . به طور کلی هر واژه ای در هر زبانی می‌تواند یکی از نقش های فعل، فاعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صفت، کلمه ی پرسشی را در جمله به عهده داشته باشد. در این مقاله می خواهیم علاوه بر چگونگی صرف فعل در زبان آلمانی، نحوه تشخیص فعل را در زبان آلمانی یاد بگیریم.

صرف فعل در زبان آلمانی

به طور کلی واژگانی که به _en ختم می شوند و همچنین با در نظر گرفتن معنی واژه، می توان گفت که فعل است، همانند:

 • heißen (نامیدن، نامیده شدند)
 • haben (داشتن)
 • sagen (گفتن)
 • gehen (رفتن)
 • essen (خوردن)

همانطور که دیدید این افعال همگی پایانه en دارند.

در آلمانی همانند بسیاری از زبان های دیگر با مقوله ی صرف فعل سر و کار داریم. یعنی هر فعل با توجه به شخص و یا ضمیر تغییر می کند و صرف می شود. با یک مثال فارسی درک این موضوع راحت تر خواهد شد. به عنوان مثال ” من صبحانه می خورم” ، ” تو صبحانه می خوری”، “او صبحانه می خورد”. همانطور که دیدید فعل “خوردن” برای اشخاص مختلف صرف شد و پایانه فعل تغییر کرد.

در زبان آلمانی افعال به دو دسته تقسیم می شوند، افعال با قاعده و افعال بی قاعده.

اگر صرف فعل افعال با قاعده را در آلمانی یاد بگیرید، تقریبا همگی افعال را می توانید صرف کنید، افعال بی قاعده ی محدودی در زبان آلمانی وجود دارد که فقط باید حفظ شوند.

برای دانستن صرف فعل ابتدا ضمایر فاعلی در زبان آلمانی را باید یاد بگیرید. برای یادگیری ضمایر فاعلی آلمانی، حتما مقاله جداگانه آن را در سایت بخوانید.

برای صرف کردن فعل کافیست ریشه فعل (بن فعل) را به دست بیاوریم. برای این کار کافیست – en آخر فعل را حذف نموده و شناسه و یا پایانه های هر شخص را اضافه کنیم.

مثلا ریشه ی فعل های زیر بدین صورت هستند:

 • Kommen > komm
 • heißen > heiß
 • sagen > sag
 • wohnen > wohn
 • machen > mach

بعد از بدست آوردن ریشه ی فعل به ترتیب پایانه ها و یا Endung های زیر را به ریشه ی فعل اضافه می کنیم. پایانه ها به ترتیب اشخاص به شرح زیر می باشند:

 • ich > e
 • du > st
 • er > t
 • es > t
 • sie > t
 • wir > en
 • ihr > t
 • sie > en
 • Sie > en (شما مودبانه)

حال فعل را صرف می کنیم.

فعل kommen (اهل جایی بودن)

wir kommen ich komme
ihr kommt du kommst
sie/Sie kommen er/es/sie kommt

به عنوان مثال:

Ich komme aus dem Iran.

من اهل ایرانم.

Er kommt aus Deutschland.

او اهل آلمان است.

Wir kommen aus der Türkei.

ما اهل ترکیه هستیم.

همانطور که دیدید پایانه ی افعال برای هر شخص تغییر کرد، حال چند فعل دیگر را صرف می کنیم که دقیقا مشابه فعل قبلی صرف می شوند. لازم به ذکر است که این افعال که پایانه هایشان بدین صورت است را افعال با قاعده و یا regelmäßige Verben می نامیم.

صرف فعل spielen

spielen (بازی کردن)

wir spielen (ما بازی می‌کنیم) ich spiele (من بازی می‌کنم)
ihr spielt (شماها بازی میکنید) du spielst (تو بازی میکنی)
sie spielen (آنها بازی می‌کنند) er/es/sie spielt (او بازی می‌کند)
Sie spielen (شما (مودبانه) بازی میکنید)

صرف فعل machen

machen (انجام دادن)

wir machen (ما انجام می‌دهیم) ich mache (من انجام می‌دهم)
ihr macht (شماها انجام می‌دهید) du machst (تو انجام میدهی)
sie machen (آنها انجام می‌دهند) er/es/sie macht (او انجام می‌دهد)
Sie machen (شما (مودبانه) انجام می‌دهید)

همانطور که در ابتدای مقاله گفتم، افعال دو دسته هستند: افعال باقاعده و بی قاعده. افعال بی قاعده همانطور که از اسمش پیداست، بی قاعده است. یعنی از قانون خاصی تبعیت نمی کند و همانند افعال با قاعده پایانه و یا Endung مشابه ای برای همه ی افعال ندارند. تنها راه یادگیری افعال بی قاعده و یا unregelmäßige Verben حفظ کردن آنهاست. لازم به ذکر است که تعداد افعال بی قاعده در زبان آلمانی بسیار کم است. پس با مشکل خاصی برای یادگیری شان مواجه نیستید. در اینجا چند نمونه فعل بی قاعده را نام می بریم و صرف می کنیم:

صرف فعل sein

sein (بودن)

wir sind (ما هستیم) ich bin (من هستم)
ihr seid (شماها هستید) du bist (تو هستی)
sie sind (آنها هستند) er/es/sie ist (او هست)
Sie sind (شماها هستید)

به عنوان مثال:

Ich bin Hausfrau.

من خانه دار هستم.

Wir sind verheiratet.

ما متاهل هستیم.

Er ist Junge.

او پسر است.

صرف فعل haben با مثال

فعل haben (داشتن)

wir haben (ما داریم) ich habe (من دارم)
ihr habt (شماها دارید) du hast (تو داری)
sie haben (آنها دارند) er/es/sie hat (او دارد)
Sie haben (شما مودبانه دارید)

به عنوان مثال:

Ich habe ein Kind.

من یک بچه دارم.

Sie hat keine Kinder.

او (مونث) هیچ بچه ای ندارد.

Du hast eine Schwester.

تو یک خواهر داری.

نکات کلیدی بعضی از افعال

نکته اول: اگر مصدر فعل ما به _eln و یا _ern ختم شود، بن و یا ریشه ی فعل با حذف n به دست می آید. بعنوان مثال wandern که ریشه ی آن wander است و یا فعل handeln که ریشه ی آن handel می باشد.

نکته دوم: هنگامی که ریشه ی فعل به حرف های _t و یا _d ختم شود، برای سهولت تلفظ حرف _e پیش از پایانه های صرفی قرار می گیرد، بعنوان مثال فعل کار کردن arbeiten که ریشه ی آن arbeit است، همانطور که می‌بینید ریشه ی فعل به حرف t ختم شده است پس برای صرف کردن آن قبل از پایانه ها e می گذاریم.

wir arbeiten ich arbeite
ihr arbeitet du arbeitest
Sie/sie arbeiten er arbeitet/sie arbeitet/es arbeitet

نکته سوم: در زمان حال بعضی از افعال غالبا حرف صدادار در دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد تغییراتی می کنند که به شکل زیر است:

 • e بلند به ie تبدیل می شود.
 • e کوتاه به i  تبدیل می شود.
 • a به ä تبدیل می شود.
 • o به ö تبدیل می شود.
 • au به äu تبدیل می شود.

در ادامه به عنوان مثال، فعل هایی که دستخوش این تغییرات می شوند برایتان می آوریم.

صرف فعل helfen

helfen (کمک کردن)

wir helfen ich helfe
ihr helft du hilfst
Sie/sie helfen er/es/sie hilft

صرف فعل sehen

sehen (دیدن)

wir sehen ich sehe
ihr seht du siehst
Sie/sie sehen er/es/sie sieht

صرف فعل saufen

saufen (مست کردن)

wir saufen ich saufe
ihr sauft du säufst
Sie/sie saufen er/es/sie säuft

صرف فعل fahren

fahren (راندن)

wir fahren ich fahre
ihr fahrt du fährst
Sie/sie fahren er/es/sie fährt

صرف فعل stoßen

stoßen (هل دادن)

wir stoßen ich stoße
ihr stoßt du stößt
Sie/sie stoßen er/es/sie stößt

صرف فعل waschen

waschen (شستن)

wir waschen ich wasche
ihr waschst du wäschst
Sie/sie waschen er/es/sie wäscht

صرف فعل wachsen

wachsen (رشد کردن)

wir wachsen ich wachse
ihr wachst du wächst
Sie/sie wachsen er/es/sie wächst

تمامی نکات مهم در مورد صرف فعل در زمان حال ساده در این مقاله توضیح داده شد. با تمرین کردن این افعال می توانید به راحتی تمامی افعال را در گرامر زبان آلمانی یاد بگیرید و صحبت کردن در زمان حال ساده را یاد بگیرید. دوستان اگر بعد از خواندن این مقاله در مورد صرف فعل در زبان آلمانی سوال داشتید در قسمت نظرات بنویسید. حتما در اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد. راستی برای یادگیری زبان آلمانی به صورت کامل، کلاس های آموزش زبان آلمانی سایت فرالن را از دست ندهید. اطلاعات بیشتر در صفحه این زبان در سایت قرار دارد.

0
نویسنده مطلب AmiR
دانشجوی رشته کامپیوتر - نرم افزار

دیدگاه شما

بدون دیدگاه