اخبار کسب و کار

163 مطلب موجود میباشد

دولت استرالیا

دولت استرالیا دولت استرالیا که بانام‌های «دولت مشترک‌المنافع» یا «دولت فدرال» نیز مشهور است، قوه مجریه حاکم در استرالیا است. دولت استرالیا،...
2 ماه پیش