مطالب نوشته شده توسط امید قدرتی

328 مطلب موجود میباشد

دولت استرالیا

دولت استرالیا دولت استرالیا که بانام‌های «دولت مشترک‌المنافع» یا «دولت فدرال» نیز مشهور است، قوه مجریه حاکم در استرالیا است. دولت استرالیا،...
2 ماه پیش