۳۵ فرمول گوگل ادز برای درک بهتر بازگشت سرمایه و کمپین

2 ماه پیش
35 فرمول گوگل ادز

گوگل AdWords سیستم تبلیغاتی گوگل است که در آن تبلیغ‌کنندگان روی کلمات کلیدی خاصی پیشنهاد قیمت می‌دهند تا تبلیغات قابل کلیک آنها در نتایج جستجوی گوگل نمایش داده شود. از آنجایی که تبلیغ‌کنندگان باید برای این کلیک‌ها پول بپردازند، گوگل از این طریق درآمد کسب می‌کند.

در اینجا چند فرمول AdWords وجود دارد که برای اندازه گیری بازگشت سرمایه و هزینه کلمات تبلیغاتی برای شما مفید است.

CTR (نرخ کلیک) = کلیک/ بازدید ۱۰۰ CPM X= هزینه/۱۰۰۰ بازدید

CPA = کل هزینه (در هر خرید) / تعداد کل از سرنخ ها

نرخ تبدیل = تبدیل / کلیک

هزینه کل = کلیک * (Cost Per Click) CPC

رتبه آگهی = CPC* (امتیاز کیفیت + افزونه آگهی)

امتیاز کیفیت = بستگی به – CTR، صفحه هدف، میزان ارتباط آگهی

QS واقعی = مجموع ((مجموع QS * بازدید) / مجموع بازدید ها)

CPC واقعی = (رتبه تبلیغ زیر امتیاز رقیب/کیفیت شما) +۰٫۰۱

ROAS (بازگشت هزینه تبلیغات) = درآمد (یا ارزش تبدیل) / هزینه تبلیغات s

ROI= (هزینه تبدیل) / هزینه هزینه تبلیغات

هزینه = نرخ تبدیل * حاشیه سود

حداکثر CPC= (متوسط مقدار تبدیل/ ROAS دلخواه)* نرخ تبدیل

یا

حداکثر CPC=(کل تبدیل/کلیک)/ ROAS دلخواه

CTR آگهی = کلیک / بازدید آگهی

CTR درخواست آگهی = کلیک/ درخواست های آگهی

RPM درخواست آگهی = (تخمین درآمد / بازدید آگهی) *۱۰۰۰

RPM آگهی= (تخمین درآمد/ بازدید آگهی) * ۱۰۰۰

CTR = کلیک / بازدید

coverage= (درخواست‌های تبلیغاتی که تبلیغات را برگرداندند/کل درخواست‌های آگهی) *۱۰۰

 

نرخ تحویل = بازدید آگهی/ درخواست های آگهی

افت نرخ = تعداد بازدیدها/ درخواست‌های مشابه *۱۰۰

بازدید RPM= (تخمین درآمد/ بازدید)*۱۰۰۰

صفحه CTR = کلیک/جست و جو

استعلام  RPM=(درآمد تخمینی/تعداد بازدید از صفحه)*۱۰۰۰

TrueView VTR= بازدیدهای TrueView/نمایش آگهی TrueView

نسبت تبدیل = تعداد تبدیل / تعداد کلیک * ۱۰۰

CPA = کل هزینه / کل تبدیل

CR = کل تبدیل / کل کلیک * ۱۰۰

ROI=درآمد-هزینه/هزینه سرمایه گذاری*۱۰۰

TROAS= ارزش محصول/ هزینه کلیک تبدیل شده*۱۰۰

ACPC= رتبه تبلیغ فرد زیر شما/ نمره کیفیت شما + ۰٫۰۱ دلار

بسیاری از ویژگی های جدید گوگل در AdWords اضافه شده است، از جمله رابط کاربری جدید، و تغییر نام AdWords از Google AdWords به Google Ads، اما این فرمول ها ثابت می مانند.

 

0
نویسنده مطلب AmiR
دانشجوی رشته کامپیوتر - نرم افزار

دیدگاه شما

بدون دیدگاه