فال حافظ اصلی پیشگویی درست واقعی سرنوشت

2 سال پیش
فال حافظ

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کنید

 

فال حافظ با معنی و تفسیر

 

چند شعر زیبا از حافظ شیرازی

شعر حافظ درباره خدا

 

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

 

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

 

که آشنا سخن آشنا نگه دارد

 

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

 

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

 

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

 

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

 

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

 

ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

 

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

 

ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

 

سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری

 

که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

 

غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

 

به یادگار نسیم صبا نگه دارد

 

******

 

در خرابات مغان نور خدا می بینم

 

این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم

 

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو

 

خانه می بینی و من خانه خدا می بینم

 

خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن

 

فکر دور است همانا که خطا می بینم

 

سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب

 

این همه از نظر لطف شما می بینم

 

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال

 

با که گویم که در این پرده چه ها می بینم

 

کس ندیده ست ز مشک ختن و نافه چین

 

آن چه من هر سحر از باد صبا می بینم

 

دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید

 

که من او را ز محبان شما می بینم

 

شعر زیبا حافظ درباره دوست

 

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد

 

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

 

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست

 

خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

 

کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی

 

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

 

لعلی از کان مروت برنیامد سال هاست

 

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

 

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

 

مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

 

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند

 

کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد

 

صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

 

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

 

زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت

 

کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

 

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

 

از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

 

فال حافظ شیرازی

 

لیست شعر و غزل حافظ

 

شعر غمگین عاشقانه از حافظ

 

ما زیاران چشم یاری داشتیم

 

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

 

تا درخت دوستی کی بر دهد

 

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

 

گفت و گو آیین درویشی نبود

 

ورنه با تو ماجراها داشتیم

 

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

 

ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم…

 

شعر حافظ در مورد عشق

 

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

 

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

 

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

 

آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

 

اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار

 

طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد

 

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

 

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

 

ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب

 

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

 

آن که پرنقش زد این دایره مینایی

 

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

 

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

 

یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

 

فال حافظ روزانه

 

رباعیات حافظ

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

 

وز بستر عافیت برون خواهم خفت

 

باور نکنی خیال خود را بفرست

 

تا درنگرد که بی تو چون خواهم خفت

 

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد

 

هر پاک روی که بود تردامن شد

 

گویند شب آبستن غیب است

 

عجب چون مرد ندید از که آبستن شد

 

منبع: alamto.com

0
نویسنده مطلب AmiR
دانشجوی رشته کامپیوتر - نرم افزار

دیدگاه شما

بدون دیدگاه