تقلب برابر با سقوط یک ملت – پادکست صوتی

4 ماه پیش
تقلب

تقلب برابر با سقوط آموزش پرورش

در این پادکست صوتی با جفت هیچی ها همراه باشید تا بررسی کنیم چگونه تقلب باعث سقوط یک ملت می شود. در انتها نظر خودتان را در مورد تقلب با ما درمیان بگذارید.

0
نویسنده مطلب مدیریت

بدون دیدگاه