با بررسی چه نکات و مواردی می‌توان نسبت درخواست طلاق از طرف زن اقدام کرد؟

3 سال پیش
درخواست طلاق از طرف زن

مطابق قوانین طلاق در ایران، حق طلاق با مرد است اما حق طلاق زن نیز تنها ممکن است ضمن عقد نکاح شرط شود و یا تحت شرایط مقرر در قانون به وجود بیاید. لازم به ذکر است که حق طلاق مرد بدون نیاز به دلیل و اثبات شرایط خاص قابل اجراست و به عبارتی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را به شرط پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی، به جز مورد اعسار طلاق بدهد. بنابراین مطابق قوانین مربوط به طلاق و تحت شرایط خاصی و تنها با اثبات موارد ادعایی قانونی زن می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه خانواده پس از احراز شرایط و بررسی پرونده حتی در صورت مخالفت شوهر اختیار دارد که حکم طلاق را به درخواست زن صادر نماید.

در چه مواردی در طلاق از طرف زن مهریه به زوجه تعلق نمی‌گیرد؟

مهریه حق زن است و اگر درخواست طلاق از طرف زن و مهریه در دادگاه مطرح شود، دلایل نپرداختن این حق باید به اثبات برسد. قانون حتی در شرایطی که زن مرتکب خیانت و روابط نامشروع شده است، مجرم شناخته شود و یا حتی در مواردی که ناشزه است و از شوهر تمکین نمی‌کند، او را مستحق دریافت مهریه می‌داند. به طور کلی در دو حالت صداق تعلق نمی‌گیرد بر اساس ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی در صورتی که عقد باطل بوده و نزدیکی صورت نگرفته باشد و همچنین در موردی که عقد فسخ شود و نزدیکی هم انجام نشده باشد، مهریه ای در بین نخواهد بود مگر آن که مرد دچار بیماری عنن باشد، که نوعی بیماری ناتوانی جنسی است، در این صورت نصف صداق به او تعلق می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر: بررسی جزئی یکی از انواع روش های طلاق گرفتن که طلاق از طرف زن شامل آن می شود

موارد طلاق از طرف زن

چند مورد از مهم ترین موارد قانونی که زن می‌تواند تقاضای طلاق و دریافت مهریه نماید به شرح زیر است:

  • عدم پرداخت نفقه: نپرداختن نفقه و عدم تامین شرایط مالی مطلوب برای زندگی که وظیفه مرد محسوب می‌شود. در صورتی که مرد نفقه زن را نپردازد، زن می‌تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد. در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی صراحتا به این موضوع اشاره شده است که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم مبنی بر پرداخت نفقه،  زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند.
  • وکالت در ارائه درخواست طلاق: یکی دیگر از مواردی که می‌توان با استناد بر آن اختیار درخواست طلاق و حق درخواست مهریه را به زن داد این است که زن از جانب مرد وکالت در طلاق داشته باشد. به بیانی بهتر با وجود آن که ارائه درخواست طلاق، حق مرد می‌باشد اما بانوان نیز می‌توانند در شروط ضمن عقد و یا با انعقاد یک قرارداد محضری، وکالت در طلاق را از جانب همسر خود دریافت کنند.
  • عسر و حرج: از دیگر مواردی که در قانون برای درخواست طلاق زن و حق درخواست مهریه در نظر گرفته شده است، عسر و حرج زن می‌باشد. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. مهریه زن نیز در این شرایط باید به او تعلق یابد.

درخواست طلاق از طرف زن

موارد عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  • ابتلای زوج به بیماری‌ های صعب‌ العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
  • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
0
نویسنده مطلب امید قدرتی
دانشجوی کارشناسی - کامپیوتر نرم افزار - علاقه مند به سئو و تولید محتوا

دیدگاه شما

بدون دیدگاه