پرفروش ترین بازی ها از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۸

5 سال پیش
بازی

پرفروش ترین بازی ها از سال ۱۹۸۱ تا به امروز

همچنین بخوانید، مقایسه گرافیکی بازی کشتی کج از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹

0
نویسنده مطلب AmiR
دانشجوی رشته کامپیوتر - نرم افزار

دیدگاه شما

بدون دیدگاه